Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãris
Straipsnelis:
žr. karias
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 221–224
Antraštė:
kãris
Straipsnelis:
žr. karias
Šaltinis:
Karaliūnas 1995a, 89t.
Antraštė:
kãris
Reikšmė:
karas, kariuomenė
Straipsnelis:
žr. karias
Šaltinis:
Stundžia 1994, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas