Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kar̃klas
Straipsnelis:
Pr. corto ‘giraitė’ (Nom. sg. f.) Endzelynas ME II, 162 yra pasiūlęs sieti su la. kar̂kles ‘ėdžios’, lie. kárklės ‘t. p.’, bet ir ‘vartai’ (pakeliamieji), ‘laiptai’ (perkeltini), atitinkamai – la. kãrkls, lie. kar̃klas, kur -kl--tl-. Pagal Egerso [...] (plg. KZ 1966, LXXXVIII) semantines idėjas pr. corto ir jo paralelės kitose ide. kalbose, prijungiant rytų bl. karkl-, yra susiję su lie. kárti, la. kãrt, iš dalies su tokiais vardažodžių dariniais kaip pr. pracartis ‘lovys’, lie. prãkartas ‘ėdžios’, ‘lovys’ (plg. lie. prakartà ‘proskyna’) ir toliau lie. kardà, karnà.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 133
Antraštė:
kar̃klas
Straipsnelis:
žr. gudas
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 392–393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas