Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kartà
Straipsnelis:
žr. kartus
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 236–237
Antraštė:
kartà
Reikšmė:
layer
Straipsnelis:
[Ginama Martinet‘o teoriją, pagal kurią ide. laringalai tapo *k prieš *s:] lo. cortex ‘bark, rind’ < *kortah₂-s, plg. o-kamieną turintį lo. scortum ‘skin, hide’, -kamieną – lie. kartà ‘layer’. Šaknis buvo *(s)kert- ‘cut’ (LIV² 559, plg. s. i. kr̥ntáti).
Šaltinis:
Olsen 2010a, 209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas