Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kar̃tas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. kar̃tas = bažn. sl. кратъ).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
kar̃tas
Straipsnelis:
Pr. kērdan III ‘laikas’ (l. kértan) – plg. lie. kar̃tas ‘Mal’ [ 2 išnaša].
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 308
Antraštė:
kar̃tas
Straipsnelis:
žr. kartus
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 236–237
Antraštė:
kar̃tas
Straipsnelis:
Etimologinis balsis a prūsų kalbos katekizmuose dažnai rašomas e, pvz., šalia priebalsio r: pr. kērdan < *kartan, plg. lie. kar̃tas, kar̃tą (Schmastieg 1971: 47f.) […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas