Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
katalikiškas
Straipsnelis:
Kitokia dabar slavizmų fonetinė substitucija lietuvių kalboje. Slaviški skoliniai, į lietuvių kalbą [anksčiau] perteikti vos ne paraidžiui, išskyrus galūnę. Dabartinėje kalboje jie jau žymiai daugiau „lituanizuoti“, plg. le. katolicky → sen. lie. katalickas, dabartinės lie. katalikiškas.
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas