Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káušti
Straipsnelis:
žr. keltas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 206
Antraštė:
kaũšti
Reikšmė:
skobti, ruopti
Straipsnelis:
[Recenzuojamas Latviešu valodas dialektu atlants, Leksika, 1999, Rīga] Lie. kaũšti ‘skobti, ruopti’ gretintina su la. trm. kaûst² ‘kasti’, o nurodyti tik lie. kaũšti ME II 178 – nepakanka, nes taip suponuojama įprastinė reikšmė ‘gerti (kaušu) svaigiuosius gėrimus’.
Šaltinis:
Urbutis 2000e, 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas