Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kéltas
Reikšmė:
plaustas
Straipsnelis:
žr. kelnas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 249–250
Antraštė:
kéltas
Straipsnelis:
žr. kelnas
Šaltinis:
Hamp 1976a, 36–37
Antraštė:
kéltas
Straipsnelis:
Seniausi ide. žodžiai, reiškiantys įrankius, drabužius ir pan., kilę iš veiksmą reiškiančių veiksmažodžių. Pavyzdys galėtų būti žodžiai, reiškiantys ‘valtis’, ‘laivas’. S. v. a. scalm ir s. isl. skalpr ‘laivas’ yra išvestiniai iš šaknies *(s)kel- ‘pjauti’ (Pokorny IEW, 925–926), ‘skobti’ (plf.: lie. kálti). Čia priklauso r. trm. колода ‘valtis’, r. челн, lie. kelnas ‘žvejų valtis, kélta(s), s. isl. kjóll ‘laivas’. Sinonimiškai šakniai *(s)kei- priklauso go. ir s. isl. skip ‘laivas’, ‘valtis’ (Pokorny IEW, 922). Lo. caudica ‘išskobtas iš kamieno luotas’ (plg. lie. káuti ‘kirsti’, káušti ‘skobti’), atrodo, turi tą pačią semantiką (Pokorny IEW, 935).
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas