Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaubarė
Reikšmė:
medinis kibiras
Straipsnelis:
[Karaliūno nuomone, lie. kùbilas nėra germanų skolinys.] Vienos šaknies su žodžiu kùbilas galėtų būti: lie. kub-árka ‘medinis indelis’, kubarkis ‘medinis kibiras’ (galbūt su sl. priesaga -ka*kub-ara), kùbikas ‘molinis ar medinis indelis’, kubikė ‘medinė sviestinė’ ir kt. Labai varijuoja lie. kùbilas atitikmuo la. kalboje: kubls ‘der Kübel, Bottich’, kublis, kubla [182]. [...] Lie. ir la. kalboms yra bendri tokie variantai: kùbilas|kubuls (formantų -il-|-ul- kaita gana dažna), kùbikis|kubucis [...]. Ypač svarbus argumentas, kad lie. kùbilas, la. kubls yra baltiški žodžiai, yra tai, kad indui, rykui žymėti lie. kalboje vartojamas ir normalusis šaknies kùb-ti balsių kaitos variantas su šaknies vokalizmu au, šaknies kuria ir priskiriamas lie. kùbilas, la. kubls, plg. lie. kaubarė, kauborė ‘medinis išskaptuotas indas’. Lie. kùbilas ir la. kubls semantinis ryšys su veiksmažodžiu kùbti ‘linkti’ visai suprantamas, nes pirminė lie. kùbilas reikšmė, matyt, ir buvo ‘išskobtas didelis medinis indas su dėtiniu dugnu’. Žr. dar kubilas
Šaltinis:
Karaliūnas 1970b, 182–183
Antraštė:
kaubarė
Reikšmė:
medinis išskaptuotas indas, medinis dubuo
Straipsnelis:
žr. kubilas
Šaltinis:
Urbutis 1972d, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas