Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaukarà
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Клепикова 1985 (1987), 172
Antraštė:
kaukarà
Reikšmė:
Anhöhe, Hügel, Bergkuppe
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Duridanov 1969c, 21–23
Antraštė:
kaukarà
Reikšmė:
kaubrys, pakilesnė vieta
Straipsnelis:
au > a fonetikos lituanizmų esama Seinų apylinkių lenkų šnektose: le. kakury ‘kojos, pečiai’ (< lie. kaukarà ‘kaubrys, pakilesnė vieta’).
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas