Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káurėti; kaurė́ti
Reikšmė:
плесневеть, покрываться плесенью; покрываться слоем отвердевшего жира
Straipsnelis:
žr. kurti
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 269-270, 274-275

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas