Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káustyti
Straipsnelis:
žr. kauti
Šaltinis:
Трубачев 1966, 345–346
Antraštė:
káustyti
Reikšmė:
uderzać (kuć) dłutem
Straipsnelis:
žr. kaustė
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas