Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaũtas
Reikšmė:
žieminis paltas, apsiaustas
Straipsnelis:
žr. kautelis
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas