Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keisti
Straipsnelis:
žr. mainas
Šaltinis:
Seebold 1970, 348–350
Antraštė:
kei̇̃sti
Straipsnelis:
Pr. *keit- atstatoma remiantis vietovardžiais: Keitenne, Keytil, Keytel ir kt. Siejama su lie. kei̇̃sti, kei̇̃t-ė, keitis ‘pinigų keitėjas’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 300
Antraštė:
kei̇̃sti
Straipsnelis:
žr. kitas
Šaltinis:
Rosinas 1988, 189
Antraštė:
keisti
Straipsnelis:
žr. mainas
Šaltinis:
Seebold 1970, 348–350
Antraštė:
keisti
Straipsnelis:
žr. kitas
Šaltinis:
Rosinas 2001, 311

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas