Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽkšė
Straipsnelis:
žr. keikti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 64–65
Antraštė:
kẽkšė
Straipsnelis:
žr. keikti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 210
Antraštė:
kẽkšė
Reikšmė:
paleistuvė
Straipsnelis:
žr. keikti
Šaltinis:
Karaliūnas 1978, 105–109
Antraštė:
kẽkšė
Straipsnelis:
Dėl kẽkšė Fraenkelis (LEW, 235), atmesdamas vykusį A. Bezzenbergerio bandymą, mano, kad tai [303] onomatopėjinis vedinis. O kodėl tai ne skolinys iš vok. Kebse ‘concubina’ – k pakeitimas prieš s (kuris virsta š) labai įprastas – ar toks įterpimas nevyksta etimologiškai? Toksai įterpimas, Fraenkelio manymu (LEW, 206), yra žodyje kakšlė̃ ‘smeigtukas’, plg. sl. kosa, lie. kasà, sl. česati ‘šukuoti’. Aš, pasverdamas faktus (taip pat Fraenkelio nurodytus) dėl vok. Schabe ‘smeigtukas’ ir schaben ‘krapštyti, draskyti’, manyčiau, kad kakšlė̃ su k- < *káišlė̃ yra iš šaknies káišti, bet kirtis gali sudaryti sunkumų.
Šaltinis:
Pisani 1957, 302–303
Antraštė:
kẽkšė
Reikšmė:
prostitute
Straipsnelis:
[Aptariama etnonimo *čexъ ‘čekas’ etimologija.] Sutnar (Zbornik u slavu Vatroslava Jagića, Berlin, 1908, 612–617) bandė sieti *Čexъ su sl. *koxati ‘amare’, *orz-košь ‘voluptas’, taigi *čexъ ‘boy’ = ‘fruit of love’. Šios etimologijos šalininkams baltų atitikmuo lie. kẽkšė ‘prostitutė’ (žr. Fraenkel LEW 235) turėtų būti labai nemalonus.
Šaltinis:
Blažek 2010b, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas