Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽkeras
Straipsnelis:
Lie. kẽkeras ‘grybo rūšis; nykštukas (kazeł)’ kekerẽžis ‘kreivas, šakotas pagalys; drewanie rusztowanie do suszenia np. lnu, grochu, pszenicy, ostrewka; menturis, maišiklis’, la. cecers ‘medžio, išrauto kartu su šaknimis, kamienas; garbanos’ : cȩrs ‘guzowate kozenie’, cȩra ‘pašiaušti, suvelti plaukai’ – artimiausi kalbų atliepiniai šalia sl. *čečeriti ‘kirsti, smogti (peiliu, kirviu), taršyti’ : č. čečeřiti ‘velti, taršyti, šiaušti’, čia greičiausiai dar luž. ž. šešeriś ‘šiaušti, taršyti’, luž. a. šešerić ‘t. p.’. Plg. sl. *kokora.
Šaltinis:
SłPr II, 121
Antraštė:
kẽkeras
Reikšmė:
grupė, krūva
Straipsnelis:
žr. kekė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 302–304

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas