Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keliáuti
Straipsnelis:
žr. kelias
Šaltinis:
Pârvulescu 1986, 193–194
Antraštė:
keliáuti
Straipsnelis:
Germ. hlaup-a- ‘bėgti, lėkti, laufen’ (s. isl. hlaupa ‘bėgti, lėkti, šokinėti’, s. ang. hlēapan ‘bėgti, žengti, šokti’, s. fryz. hlāpa ‘t. p.’ [259], s. v. a. loufan ‘bėgti, gretai pasijudinti, suktis’) patikimos etimologijos neturi. Siūlymas, kuris daromas žodynuose, minėtą germ. lytį gretinti su bl. kalbų žodžiais, reiškiančiais ‘klūpoti, klūpėti’ ir ‘šlubuoti, hinken’ nėra pamatuotas, nes grindžiamas tik formaliu lyginamųjų leksemų atitikimu [260]. Šaknis gali slypėti (Pokorny 544): lie. keliáuti ‘vykti kur toliau, klajoti, wandern, reisen’, gr. κέλευθος ‘kelias, takas, vieškelis, kelionė’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 259–261

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas