Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kemė̃ras
Straipsnelis:
žr. kamanė.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 200–203
Antraštė:
kẽmeras
Reikšmė:
didelis beformis daiktas, netašytas žmogus
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 200–203
Antraštė:
kẽmeras
Reikšmė:
Eupatorium cannabinum
Straipsnelis:
Lie. kẽmeras ‘Eupatorium cannabinum’ (K dar kėmeriai pl. ‘t. p.’), la. cemeriņš ‘Helleborus’, s. v. a. hemera (*hamirõ), vok. dial. hemern ‘Helleborus, Veratum album’ – tikslūs ar labai artimi ide. atliepiniai šalia sl. *čemer ‘Veratrum Helleborus ir t. t.’: slov. čemęr ‘nuodai ir t. t.’, le. dial. cemir, r. šnek. чéмер ir t. t. Tai žodis, priklausąs ide. grupei: kem-ero- : kom-ero : kₑm-ero-. Ide. atliepiniai dar turbūt yra gr. κάμμαρος ‘Aconitum, galtunek tojadu’. Žr. čemerys.
Šaltinis:
SłPr II, 138–139
Antraštė:
kemė̃ras
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–-K, 201
Antraštė:
kemė̃ras
Reikšmė:
raudonėlis
Straipsnelis:
Gr. κάμαρος, taip pat rašoma κάμμαρος, m. nuodingo augalo pavadinimas = ἀκόνιτον […]. Etimologija neaiški. Fickas gretino su germanų ir slavų kalbų čemerio pavadinimais: s. v. a. hemera, r. čemerica (iš s. sl. čemerŭ ‘nuodai’ atitinkamai ‘čemeris’), lie. kemė̃ras ‘raudonėlis’.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 489

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas