Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kermuõ
Straipsnelis:
Pr. kērmens ‘kūnas’ visai tiksliai savo forma atitinka lie. kermuõ, kermenaĩ ‘bičių perai’, ‘lerva’, ‘gemalas’, ‘kiaušinėlis’ (LKŽ V, 611, 847), plg. kermenė́ti, užkermenė́ti ‘kermenų primaišyti’. Lie. kermuõ, kermenaĩ vidine forma galėjo turėti tokį motyvą kaip ‘padenginėti tam tikra mase korius’ (užpildyti juos medžiaga ir t. t.) arba turėjo ryšį su odos pavadinimu (ide. *ker-men-; plg. r. dial. кожушóк – ne tik ‘dangtelis’, ‘plėvelė’, ‘antvalkalas’, bet ir ‘vaisiaus šerdis su sėklomis, žr. Словарь современного русского народного говора, Москва, 1969, 14, 56). Plg. tokius lietuvių bičių perų reiškimo variantus kaip kir̃mius (kirmiùs) ir formos kirmuõ, kir̃menys, kirmenis, kir̃minas, kirmulỹs ir pan. (LKŽ V, 842–847), neabejotinai susijusius su kirmino pavadinimu (taip pat plg. kir̃mėti, kirmýti ir pan.), [330] plg. sl. *čьrmъ, *čьrmelь (ЭССЯ IV, 148, 149).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 326–331
Antraštė:
kermuõ
Reikšmė:
bičių perai
Straipsnelis:
žr. kirmis
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas