Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽvetas
Reikšmė:
kevalas, [ang.] husk, shell
Straipsnelis:
žr. kiaulė
Šaltinis:
Schmalstieg 1961, 139
Antraštė:
kẽvetas
Straipsnelis:
žr. kiautas
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas