Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kižė́ti
Reikšmė:
krutėti, knibždėti
Straipsnelis:
Aptariamasis veiksmažodis lyginamas su pr. kisses ‘kailiniai’ (< pr. *kiz- ‘krebždėti, skrebėti’). Plg. lie. dial. skrẽbai ‘prasti, sudžiūvę kailiniai’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas