Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiaušinis
Straipsnelis:
Dauguma ide. kalbų yra išlaikę ide. prokalbės žodį, žymintį sąvoką kiaušinis; lo. ovum, s. air. og, go. ada, s. sl. *(j)aje, ajĭce, arm. ju, av. *āvaya- ir t. t. < ide. *ōwo-, *ōw(e)yo-, *ō(w)yo- (?) ‘kiaušinis’ (?), kuris galbūt sietinas su sąvoka paukštis, plg. lo. avis ‘paukštis’, skr. vi-. Lie. kalba šio praide. žodžio nėra išlaikiusi. Lie. kiaušinis (kiaušis) giminiškas kiaušė ‘kaukolė’, skr. koça- ‘puodas, dubuo, ankštis, kokonas’ (taip pat retai ‘kiaušinis’), skr. sku- ‘padengti’. Kitose ide. kalbose sąvoka kiaušinis dažnai siejama su sąvoka sėklidės, arba šioms sąvokoms vartojamas vienas žodis, plg. lie. kiaušinis ir lie. pautas; skr. aṇḍa- ‘kiaušinis, sėklidės’.
Šaltinis:
Buck 1949, 256

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas