Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìbti
Straipsnelis:
žr. kabėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 107–109
Antraštė:
kìbti
Straipsnelis:
žr. kabinti
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 559–560
Antraštė:
kìbti
Straipsnelis:
Gr. κόμβος ‘mazgas, pumpuras’ [560]. Tai techninis terminas be etimologijos. Gretinama su baltų ir slavų žodžiais, reiškiančiais ‘kabinti’ ir t. t., lie. kabìnti, kìbti, s. sl. skobá ‘fibula’ ir t. t. Taip pat primenama gr. σκαμβος ‘sulenktas, kreivas’ bei antroponimas Σκόμβος. Žr. Pokorny IEW, 918.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 559–560
Antraštė:
kìbti
Straipsnelis:
Pr. *kib- atstatoma remiantis vietovardžiais: Kibiten, Kywiten, Kybeken. Siejama su lie. kìbti, kìbinti, kibùs (: kabė́ti, kabùs ir kt.), la. ķebis, ķeblis ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 359
Antraštė:
kìbti
Reikšmė:
sich anhängen, -haken, sich heranmachen an, angreifen
Straipsnelis:
žr. kipšas
Šaltinis:
Skardžius 1959, 438

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas