Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kabìnti
Straipsnelis:
žr. kabaluoti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 106–107
Antraštė:
kabìnti
Straipsnelis:
žr. kabėti
Šaltinis:
Pisani 1957, 302
Antraštė:
kabìnti
Straipsnelis:
žr. kabėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 107–109
Antraštė:
kabìnti
Straipsnelis:
Gr. κóμβος ‘mazgas, pumpuras’ [559]. Techninis terminas be etimologijos. Gretinama su baltų ir slavų žodžiais, reiškiančiais ‘kabinti’ ir t. t., lie. kabìnti, kìbti, sl. skobá ‘fibula’ ir t. t. Taip pat primenama gr. σκαμβóς ‘sulenktas, kreivas’ bei antroponimas Σκóμβος. žr. Pokorny 918.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 559–560
Antraštė:
kabìnti
Straipsnelis:
žr. kablys
Šaltinis:
Buck 1949, 900
Antraštė:
kabìnti
Straipsnelis:
Prūsų Enchiridione brūkšnelis gali žymėti priebalsių n arba m praleidimą, pvz., […] pr. kabīuns, sk. kabinuns) plg. lie. kabìnęskabìna, kabìno, kabìnti) […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas