Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiẽmas, kiemà
Straipsnelis:
žr. kaimas
Šaltinis:
Stundžia 1978, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas