Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kim̃štas
Straipsnelis:
žr. kamuolys
Šaltinis:
Топоров 1983 (1985), 148–150
Antraštė:
kim̃štas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. kim̃štas = serbų čêst.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
kimštas
Straipsnelis:
žr. kimšti
Šaltinis:
SłPr II, 193–194

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas