Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kinė̃
Straipsnelis:
žr. kinis
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 40
Antraštė:
kinė
Reikšmė:
trockene Stelle in einem Moor
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami baltiškieji skoliniai pietų Estijos šnektose. Uždarumos priebalsis k prieš palatalinį balsį randamas šiuose baltiškuose žodžiuose: es. kinu ‘paugurs, uzkalns’ < bl. *kin-: lie. kinė, kinìs ‘trockene Stelle in einem Moor’, ? kìnis ‘Lager der Tiere, bes. der Schweine, schmutzige Lagerstatt eines Menschen’, la. cin(i)s, cine, ciņa, cina, cinata ‘Hümpel, Moorshügel’, cinâtiês ‘sich wie das Moor in die Höhe heben, sich erheben, hinaufschwingen’. Es. kinu gali būti interpretuojamas ir kitaip bei siejamas su Baltijos suomių žodžių šeima künk- resp. kink-, plg. es. kink : kingu ~ kingo, künk, küngas, känk, kenk, könk, suomių kenkku etc., lyvių kēηk̆ka, kīηk̆ka, kīηk̆ka, küηk̆ka ‘Hügel, Hümpel’, tačiau tokiu atveju neaišku, kaip motyvuoti k- dingimą. Žr. Mǖlenbacha LVV I, 384; Fraenkel LEW I, 254: kinė.
Šaltinis:
Vaba 1996, 8–9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas