Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìrba
Reikšmė:
pelkėta vieta
Straipsnelis:
Lie. žodis kìrba (taip pat kìrbas) ‘pelkėta vieta’ turi atitikmenį kitose kalbose: s. i. karbú-, karburá- ‘margas, dėmėtas, taškuotas’, s. air. corbaim ‘tepu, teršiu’. Visi yra ide. šaknies *kerb- vediniai [Fraenkel LEW 256; Pokorny IEW 578].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 38
Antraštė:
kìrba
Reikšmė:
Sumpf, Morast
Straipsnelis:
žr. kirna
Šaltinis:
Blažek 2001b 41–42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas