Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klū́poti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. klúpoti = r. клыпать, pagal Osten-Sacken Afsl.Ph. XXXII 330).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
klū́poti
Straipsnelis:
žr. klupti
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 80–81
Antraštė:
klū́poti
Straipsnelis:
[Pateikiu ekskliuzyvines pamarėnų (tiksliau pagal Lorentzo skirstymą – slovincų, kašubų, saborų), kitų sl. kalbų ir baltų atitikmenis:] 1. Pamar. klu̇pac ‘perėti’ ~ lie. klū́poti ‘knien’. Br. клы́пать ‘šlubuoti’ fonetika rodo iš seno esant jį giminišką lie. leksemai, tačiau pamar. klu̇pac artimesnis baltiškam žodžiui savo semantika. Šitas mano siūlymas, suprantama, nepašalina abejonių: ar neturime veikiau čia mes reikalo su pamar. kalbos baltizmu? Tuo labiau kad bl. ū atliepia sl. y (ы). Trautmanas rekonstruoja bl.-sl. *klumpō- ‘klauptis, stolpere’.
Šaltinis:
Hinze 1984b, 190
Antraštė:
klū́poti
Reikšmė:
стоять на коленях
Straipsnelis:
žr. klupti
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 89–90
Antraštė:
klū́poti
Reikšmė:
стоять на коленях; хромать
Straipsnelis:
žr. klupti
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas