Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klagė́ti
Straipsnelis:
Pr. *klag-en-it- atstatoma pagal vietovardžius: Clagitin, Clageniten. Duridanovas 1969b, 80 sieja su lie. klagė́ti (LKŽ V, 941, plg. klãgoti ‘eiti, sunkiai apsivilkus’, nuklãgoti), klegė́ti, la. kladzêt, kladzinât, kledzinât (plg. kladzene); r.-bažn. sl. клелътати; gr. κλάζειν ir pan. (žr. Fraenkel LEW, 267).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 42
Antraštė:
klagė́ti
Straipsnelis:
Lie. klagė́ti (klãga, -ė́jo), sinoniminė forma klegė́ti, la. kladzêt, kladzinât, kledzinât ‘klegėti’, kladzene ‘perekšlė, plepė’, giminiški su r.-bažn. sl. klegъtati ‘rėkti’, gr. κλώζειν, κλαζειν ‘aidėti, rėkti, klegėti’ [dėl baltų žodžių etimologijos žr. Fraenkel LEW, 267].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 80
Antraštė:
klagė́ti
Straipsnelis:
Germ. hlah-ja- ‘juoktis’ (go. hlahjan ‘juoktis’, s. isl. hlæja ‘t. p.; išjuokti, šaipytis’, s. ang. hliehhan ‘t. p.’, s. v. a. hloc, v. v. a., n. v. a. lachen) [258] patikimos etimologijos neturi. Galbūt sietina su tam tikrais garsažodžiais, reiškiančiais ‘kudakuoti, plepėti, tauškėti, kluikenti, kluiksėti’ ir pan. bei kurių fonetinė sudėtis yra: tektalinis priebalsis + l + balsis + tektalinis priebalsis: lo. glōciō, lie. klagė́ti, klukšė́ti; gr. κλώσσω ir kt.
Šaltinis:
Seebold 1970, 257–258

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas