Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klejaĩ
Reikšmė:
klijai
Straipsnelis:
Dvikalbėje aplinkoje dėl kitos kalbos sinonimo įtakos atsiranda žodžių pakitimų: lie. klejaĩ (Salantai, Laukuva) ‘klijai’, plg. le. kej, r. клей ‘klijai’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011b, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas