Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klibė́ti
Straipsnelis:
r. хлипкий < *хлибъкъ, plg. хлибый ‘silpnas…’ [ IV 244]. Apie žodžio etimologiją Fasmeris rašo lakoniškai: „неясно“. Plg. r. хлибать ‘raišuoti, svirduliuoti iš silpnumo’ ir lie. klìbti, klibėti (šaknis *klei- / *kli-).
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 32
Antraštė:
klibė́ti
Reikšmė:
хромать
Straipsnelis:
Žr. klupti
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas