Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klim̃pti
Straipsnelis:
Fr. Slavskio (Sławski Fr., Słown. etym. jęz. polsk.) siūlymas, remiantis le. leksemomis klęsnąć, klęska, rekonstruoti vakarų sl. *klęsnǫti, *klęsъka ir pastarąsias formas gretinti su lie. klim̃pti, klimpstù, rodos esąs abejotinas. Patikimiau būtų le. klęsnąć sieti su č. klesnouti, slovk. klesnú (le. -ę- yra antrinis).
Šaltinis:
Bańkowski 1976, 47
Antraštė:
klim̃pti
Straipsnelis:
A. Briukneris (Brückner A. – KZ LI 229) etimologizuodamas sl. ХЛѦБЬ ‘krioklys, sraunuma, cataracta’ remiasi reikšme ‘drėgmė, šlapumas, klampumas’ ir sl. žodį laiko giminišku lie. klampà ‘pelkė’, klim̃pti, klimpstù. Toks aiškinimas mūsų nebepatenkina.
Šaltinis:
Трубачев 1975 (1977)a, 6
Antraštė:
klim̃pti
Reikšmė:
smegti, grimzti klampioje vietoje
Straipsnelis:
žr. klampus
Šaltinis:
Vanags 1994, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas