Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliùtas
Reikšmė:
dailidės kirvis
Straipsnelis:
žr. skliutas
Šaltinis:
Urbutis 1996a, 85–91
Antraštė:
kliū̃tas
Straipsnelis:
žr. kliūti
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas