Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klóstyti
Straipsnelis:
žr. klodas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 121–122; Откупщиков 1974, 14
Antraštė:
klóstyti
Reikšmė:
wyściełać
Straipsnelis:
žr. klostas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas