Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klùbti
Reikšmė:
klupčioti
Straipsnelis:
žr. klubas
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
klùbti
Straipsnelis:
žr. klumšti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas