Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klỹpti
Reikšmė:
kreivėti, krypti
Straipsnelis:
O. N. Trubačiovas, remdamasis ukrainiečių ir baltarusių medžiaga, nurodo serbų-kroatų kalbų atitikmenis lokalinėms baltų-slavų izoleksoms [18]. Vienas iš jų – bilg. klepouch ‘mit hängendem Ohr, schläfrig’, siejamas su lie. klỹpti ‘kreivėti, krypti’ [Duridanov 1970, 108] ir ukr. клаповухий ‘nulėpausis’ ir kt.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 18–19
Antraštė:
klýpti
Straipsnelis:
Pr. auklipts ‘slaptas, paslėptas’, žiūrint platesniu mastu, galima sieti su lie. klìpti, klýpti, plg. iš-klìpti, iš-klỹpti, nu-klỹpti. O prūsų au-klipts visai artimi: iš-klìptas, iš-klỹptas, nu-klỹptas ir t. t. Reikšmės skirtumai nėra tiek esminiai, kad negalima būtų paaiškinti daugmaž patenkinamai (tas pats pasakytina ir apie veiksmažodžius klap- : klamp- ir t. t.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 149
Antraštė:
klỹpti
Reikšmė:
хромать
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariant galimus čekų ir baltų kalbų leksinius ryšius, su lie. klùpti, lie. klùpti ‘споткнуться’, klupinė́ti ‘t. p.; запинаться’, klup(d)ýti ‘поставить на колени’, klùpstis ‘t. p.’, klaũpti ‘стоять на siejamas ir br. клы́паць ‘хромать’ ir kiti panašūs baltizmai: клы́баць, клы́мбаць, клы́гаць, plg. lie. klibė́ti, klibúoti, klipúoti.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas