Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skir̃pstas
Reikšmė:
Feldulme / Ulmus campestris; Schiessbeere, Rotbuche / Fagus silvatica
Straipsnelis:
žr. skirpstus
Šaltinis:
Blažek 2001b 46
Antraštė:
skirpstas
Reikšmė:
Rhamnus pragula (Miežinis); Rüster (Lalis)
Straipsnelis:
žr. skirpstus
Šaltinis:
Blažek 2001b 46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas