Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klýsti
Straipsnelis:
žr. kliedėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 56
Antraštė:
klýsti
Straipsnelis:
Šios slov. leksemos, Bezlajaus (Bezlaj F. Etimološki slowar slovenskega jezyka, II: K–O, Ljubljana, 1982) nuomone, artimiausius atitikmenis turi tik bl. kalbose, plg. slov. klátiti se ‘klajoti, klaidžioti’ ir lie. klýsti, klajóti [187]. Į šiuos sl. ir bl. atitikmenis pažvelgus atidžiau, paaiškėja, kad jie gali būti siejami su kitais sl. žodžiais, pvz., slov. klátiti se ‘klajoti’ etimologiniu požiūriu atitinka klatiti ‘numušti vaisius nuo medžio’, plg. semant. panašų r. trm. колотиться ‘belsti(s)’ ir ‘šlaistytis be užsiėmimo, be tikslo’.
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)b, 187–188
Antraštė:
klysti
Straipsnelis:
žr. klaida
Šaltinis:
Buck 1949, 1186
Antraštė:
klýsti
Straipsnelis:
žr. mirti
Šaltinis:
Bammesberger 1994a, 179–180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas