Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knabénti
Reikšmė:
lesti
Straipsnelis:
Gr. κνάπτω ‘karšti, šukuoti vilnas; velti gelumbę’ [547…]. Šių žodžių techninė ir šnekamosios kalbos savybė kartu galėtų paaiškinti κν- perėjimą į γν- (ypač šia reikšme, kaip tai rodo pavyzdžių chronologija) ir vokalizmo svyravimus (plg. κνέφαλλον. Giminiškas su κναίω, κνίζω, κνύω; dėl aspiruoto lūpinio plg. ῥάπτω, σκάπτω, ἅπτω su ῥαφή, σκαφή, ἁφή ir t. t. Dar žr. κνύφη ir κνώφ. Be graikų, turime iškelti keltų pavyzdžius, pvz., galų cnaif ‘pūkai’ (plg. Vendryes, Wörter und Sachen 1929, XII, 243), cneifio ‘pakirpti’. Germanų kalbų gretinama su s. skand. *hnufa, praet. hnof ‘šokdinti’ ir t. t., baltų kalbų – su lie. knabénti ‘lesti’ ir t. t. Plg. Pokorny IEW, 560t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 546–547

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas