Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knìsti
Straipsnelis:
Gr. κνίζω ‘rėžti; kutenti’ […]. Praes. κνίζω galėtų būti padarytas iš aor. κνίσαι, pagrindu iškeliama κνισ-, κνιτ- arba κνιδ-. Pastarasis atrodytų patikimiausias, plg. skirtingas baltų, germanų arba keltų kalbų formas: la. knidêt ‘niežėti’ ir t. t., s. skand. hnīta (preteritas hneit) ‘susidurti’, v. air. cned ‘žaizda’. Nepaisant skirtingos kiekybės, graikų kalbos žodžius taip pat reikia gretinti su κνῑ́δη ir t. t. Taip pat egzistuoja ir formos su galiniu t, kaip lie. kni-n-tù, knìsti ir t. t. Bendras ryšys su κνῆν, κναίω ir t. t. yra galimas.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 548
Antraštė:
knìsti
Straipsnelis:
Lie. knìsti (knìso) ‘zerwühlen’, knaisýti, la. knaisît (plg. kniẽ-t-ė, knie-t-ė́ti).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas