Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
korỹs
Straipsnelis:
Gr. κηρός m. ‘bičių vaškas’ [527…]. Remiantis Curtijumi dažnai kartojamas gretinimas su baltišku medaus korio pavadinimu: lie. korỹs, la. kâre(s). Ši etimologija turi sunkumą: baltiško ā ir gr. ē atitikimas. Balsis ē žodyje κηρός esąs patikimas. Ide. kalboms yra žinomas medus, plg. μέλι, bet niekas nerodo, kad buvo ide. korio pavadinimas. Vadinasi, manoma, kad žodis κηρός yra skolinys, plg. jau Schrader, Nehring, Reallexikon der ide. Aletrtumskunde, I, 1917, 140t. „Vedinys“ κήρινθος rodo žodžio gale įprastą substratiniams žodžiams savybę.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 1970, 526–527
Antraštė:
korỹs
Reikšmė:
Wabe
Straipsnelis:
Ikiindoeuropietiškajam žodžių sluoksniui priklauso ir lie. korỹs ‘Wabe’, la. kâre ‘t. p.’, sietinas su gr. κηρός ‘korys’, ζήρινθος (-νθ- priesaga!) ‘bičių duonelė’, lo. cēra ‘vaškas’.
Šaltinis:
Pisani 1968, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas