Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
koserė̃
Reikšmė:
Luftröhre
Straipsnelis:
žr. kosėti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 243
Antraštė:
koserė̃
Straipsnelis:
Pr. cosy ‘ryklė’ (nom. sg. f.) semantiškai tiksliausias lie. atitikmuo – lie. koserė̃, plg. kósergalis ‘koserės galas’, ‘ryklė’, koserìs, kosiurė̃, kosurė̃. Lietuvių kalboje šie žodžiai siejasi su kósėti, kuris kai kuriose tarmėse išlaikęs atematinio asmenavimo pėdsakus (kósti). Koserė̃, kosurė̃ taip pat kažkada priklausė archajiškam kamienui su priebalsiu [136]. Šalia ide. *kᵘ̯ās-(*kᵘ̯əs)-i̯o-, *kᵘ̯ās-lo- ir pan. (žr. Pokorny IEW, 649) bei jų sąsajų su kosulio pavadinimais kitose kalbose (plg. la. kãsêt : kãsus, kãsa, kasis, r., ukr. кáшель, bulg., maked. кàшлица, s.-kr. ка̏шаль, le. kaszel ir kt.) ide. kalbose aptinkamos labai artimos formos *kᵘ̯as-i̯o-, *kᵘ̯as-lo-, reiškiančios pintą dėžutę, vamzdelį (žr. Pokorny IEW, 635). Plg. lo. quālum, quālus ‘pintinė’ (iš *ku̯aslom); ypač prasl. *košь ‘pintinė, pinta dėžutė’ ir pan., bulg. кош, s.-kr. кȍш, le. kosz, r. кош ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 135–136
Antraštė:
koserė̃
Reikšmė:
Luftröhre, Gurgel, Schlund
Straipsnelis:
Lie. paralelę [su tam tikrais garsiniais neatitikimais] turi pr. cosy ‘gerklė’ […] – šaknis giminiška lie. koserė̃ ‘Luftröhre, Gurgel, Schlund’.
Šaltinis:
Euler 1983, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas