Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krū́snis
Straipsnelis:
žr. kruša
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 216
Antraštė:
krūsnis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. кру́шня ‘(didelė) krūva akmenų (surinktų iš dirvų), krūsnis’ MC 100, 140, ГВ 55, Stankevičius К V 119; plg. БРС 402; le. trm. krusznia, kruśnia ‘t. p.’ SJP II 578, Zdancevičius LP VIII 342 t., ZPSS 291, 303 (kruśńa Kudzinovskis ABSl I 224) < lie. krū́snis Būga RR II 203.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 62
Antraštė:
krū́snis
Straipsnelis:
Lie. krū́snis ‘Haufen, Menge’ (plg. kráu-ti, s. sl. kry-ti ‘bedecken’).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 122
Antraštė:
krū́snis
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. krusznia ‘pryzma kamieni polnych’; ‘w łaźni: piec obłożony kamieniami’ yra skolinys iš lie. krū́snis, krū́snė.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 86
Antraštė:
krūsnis
Reikšmė:
куча камней в поле
Straipsnelis:
žr. krūsnė
Šaltinis:
Стариченок 1989, 432

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas