Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraušýti
Straipsnelis:
[Pateikiu pastabas Y. H. Toivonen, E. Itkonen, A. J. Joki, R. Peltola, Suomen kielen etymologinen sanakirja, I–IV, Helsinki, 1974–1978:] 21. Y. H. Toivonenas ir kt. suom. rouhia ‘suspausti, (iš)pjaustyti, suglamžyti’ linkę laikyti skoliniu iš baltų kalbų (plg. lie. kraušýti, la. krausêt ‘t. p.’). Tačiau tokiam siejimui prieštarauja diftongas ou. Teisingiau būsią suom. lytį kildinti iš krivičių, kurioje diftongas au išvirtęs į ou (r. рушить), bet dar nevirtęs u.
Šaltinis:
Terent’ev 1990, 32
Antraštė:
kraušýti
Straipsnelis:
žr. kruša
Šaltinis:
Hamp 1971, 68
Antraštė:
kraušýti
Straipsnelis:
Gr. κρούω, fut. -σω, aor. ἔκρουσα ‘belsti, stuksenti’ […]. Šaknis κρουσ- praes. gali remtis *κρούσ-ω arba greičiau *κρουσ-γω […]. Gr. κροιός ryšys su κρούω yra tik hipotezė. Atstatoma ide. *qrous- su s. sl. sŭ-krušǫ, -šiti ‘belsti, sutraiškyti’, tas pats vokalizmas ir lie. kraušýti, la. kràušêt ‘belsti, laužyti’. Nulinis ide. *qrus- vokalizmas yra s. sl. krŭcha, r. krochá ‘gabalas, nuolauža’, lie. krušù, krùšti ‘laužyti’. Balsis e *qreus- yra lie. kriaũšti. Žr. Pokorny IEW, 622, kuris pripažįsta šaknį be s s. v. a. žodyje: (h)riuwan ‘sujaudintas’ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 588
Antraštė:
kraušýti
Straipsnelis:
Iš F. Sławskio žodyne (Sławski SEP, III, 3) pateiktų *krъxъta bei *krъxъtь, nors abu vienodai paliudyti, remdamasis morfologiniu produktyvumu, *krъxъtь laikyčiau ankstesniu dariniu. Su simplex *krьxa gretintini lie. krušà, la. kruša ‘kruša, hail, Hagel’, lie. krùšti, kraušýti etc.; dėl pastarųjų formų prieb. š, be Fraenkel LEW, 302, Vasmer REW I, 669, dar žr. Karaliūnas Balt 1966, I, 111 bei E. P. Hamp, Balt 1967, III, 7.
Šaltinis:
Hamp 1971, 68
Antraštė:
kraušýti
Straipsnelis:
žr. krušti
Šaltinis:
Koivulehto 2004, 287

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas