Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kriẽti
Reikšmė:
nugriebti grietinę nuo pieno; gaudyti žuvis; gaudyti (vandenyje)
Straipsnelis:
žr. grajoti
Šaltinis:
Smoczyński 1989a, 22–24
Antraštė:
kriẽti
Straipsnelis:
žr. kraitis
Šaltinis:
Petit 2003, 92–97
Antraštė:
kriẽti
Reikšmė:
étendre, répandre, déployer (un linge), attraper (des poissons)
Straipsnelis:
Lie. kriẽti, krejù ‘étendre, répandre, déployer (un linge), attraper (des poissons)’, krìjas ‘rėčio ar kretilo šonai, rėčio sietelis; iš virvelių išpintas lovos dugnas; prietaisas siūlams vyti’, krėnà ‘peau sur la lait’ (< *kʷrē̆j‑ena-) [ir kt. ryt. bl. pvz.] sąsaja su ide. šaknimi *kreh₁i̯- ‘filtrer, passer au crible, tresser’ (Pokorny, IEW, 945–946; LIV, 327; plg. gr. κρίνω ‘distinguer, séparer, juger’, lo. cernō ‘filtrer, séparer’, s. sl. кроити ‘couper, filtrer’), yra patraukli, bet problemiška. Lie. kriẽti, kaip ir sl. кроити, reikalauja atstatyti *krei-, neturinčią laringalo. Tačiau ir kitose kalbose yra aniṭ-šaknies formų, plg. gr. κριτός ‘trié, choisi’, lo. certus ‘décidé, sur’, kurios galbūt yra antrinės, atsiradusios iš intarpinio prezenso (žr. LIV, 327).
Šaltinis:
Petit 2003, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas