Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krõkti
Straipsnelis:
Gr. κρώζω: aor. ἔκρωξα ‘krankti, kranksėti’ […]. Remiasi onomatopėja. Tos pačios reikšmės, bet besibaigiantys dusliu sprogstamuoju, yra veiksmažodžiai: lo. crōciō, -īre, s. sl. kraču, krakati, bet lie. krokiù, krõkti, reiškianti ‘bambėti, knarkti’. Sonorinis pasirodo s. skand. hrōkr ‘varna’, anglosaksų hrōc. Su kitokiu vokalizmu turima κράζω, κραυγή, κόραξ, κορωνη ir t. t. Žr. Pokorny IEW, 568 t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 589
Antraštė:
krõkti
Straipsnelis:
Kadangi pirmykštį ō lie.-la. kalbose atitinka uo [199], todėl dėl fonetikos la. kràkt, lie. krõkti (garsiažodis!) galima lyginti tik su gr. κράζω ‘krankiu, rėkiu’ (šalia taip pat κρώζω!), o ne su lo. crōciō ‘t. p.’, plg. la. vedinius su a! – kracinât, krakškinât.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 200.
Antraštė:
krõkti
Straipsnelis:
žr. kriokti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 33

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas