Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krùpis
Reikšmė:
rupūžė
Straipsnelis:
Pr. crupeyle E 780 ‘varlė’ < *krup-īl- < lie. žem. krùpis, -io ‘rupūžė’, la. krups ‘t. p.’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 321
Antraštė:
krùpis
Straipsnelis:
Pr. *crupeyle ‘varlė’ artimiausia paralelė yra la. krupis ‘rupūžė’, taip pat apie mažaūgį žmogų; kŗupis [...], krupe (ME II, 287), krupȩ̄ns, krupelis, kŗaupis ‘rupūžė’ (bet ir ‘šašas’, ‘piktšašiai’, ‘nelygus paviršius’ ir pan.) (žr. ME II, 287, 296; EH 660, 665) ir lie. (š. žem.) krùpis ‘rupūžė’, bet ir apie mažą vaiką, ‘apšašęs’; krupė ‘rupūžė’, kriùpis, kriùpė, krùpkė [211], kriùpvarlė, skrùpis (žr. Vitkauskas LKK VIII, 1966, 157–160; Šiaurės rytų dūnininkų žodynas,155; LKA I, 1977, 152–153), taip pat plg. krupénti, krupinė́ti. Šaknis krup- siejasi su lie. krùpti ‘šašti’, ‘šašėti’, ‘sugrubti’, ‘stingti’, ‘stirti’ ir pan., kriùpti, krùpinti; la. krupt, kŗupt ‘raukytis’, ‘vysti’, ‘šašti’ ir pan. (ME II, 287–288). Slavų pavyzdžiai pabrėžia stambumą, grubumą bei trapumą: č. krupý, krupný ‘grubus’, s.-kr. крýпан ‘storas’, ‘didelis’, r. крýпный, bet s. sl. КРОУПА ‘trupinėlis’, s.-kr. крýпа ‘kruopos’, ‘kruša’, č. kroupa, taip pat ir kt. krupeyle reikšmė susijusi su varlės odos grublėtumu, spuoguotumu.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 211–213
Antraštė:
krùpis
Reikšmė:
rupūžė
Straipsnelis:
žr. krupti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 245
Antraštė:
krùpis
Reikšmė:
toad
Straipsnelis:
[Aptariamos lingvistinės kalkės pr. ir jotv. toponimuose]. Išdžiūvusio ežero pavadinimas Kropilink ir jo variantai kildintini iš le. kropla ‘drop’, taip pat iš lie. krãpyti, kropyti ‘besprengen, spritzen’, pr. *krupeilē ‘frog’ (žr. Mažiulis 1993, 287). Plg. greičiausiai vertinį vok. Kropling See. Pr. glosa *crupeyle ‘vrosch = Frosch’ gretintinas su la. krupis m./krupe f. ‘toad’, lie. trm. krùpis m./krùpė f. ‘t. p.’
Šaltinis:
Witczak 2004b, 311–312

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas