Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krùpti
Straipsnelis:
žr. kreipti
Šaltinis:
Брейдак 1977b, 7–8
Antraštė:
krùpti
Reikšmė:
šašti, susti
Straipsnelis:
Pr. trupeyle E 780 ‘varlė’ taisytinas į crupeyle : lie. krùpti ‘паршиветь’, krùpis ‘rupūžė’, kraupùs ‘rauh’, la. krupt, krupis, kŗaũpa, s. ang. hréof ‘rauh’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 481.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 245
Antraštė:
krùpti
Reikšmė:
šašti; šašėti; sugrubti; stingti; stirti
Straipsnelis:
žr. krupis
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 211–213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas