Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kukùtis
Reikšmė:
kabliukas
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 293–297
Antraštė:
kukùtis
Reikšmė:
kankorėžis; toks paukštis
Straipsnelis:
Dalis kankorėžių pavadinimų išriedėjusi iš onomatopėjinius garsus reiškiančių veiksmažodžių. Kai kuriose pietų aukštaičių ir keliose šiaurės vakarų aukštaičių šnektose (apie Žagãrę) kankorėžio reikšme vartojamas kukùtis, paprastai žymintis kukučių šeimos paukštį (žr. SD³ 55, plg. Pakalka 1979, 753; 1997, 508). Tai priesagos -utis vedinys iš seno, gal. net ide. veiksmažodžio, plg. lie. kùkti ‘surikti’, ‘kaũkti, la. kàukt, r. кукать ‘urgzti’, s. le. kukać ‘klykti’, v. v. a. hiulen ‘kaukti’, s. i. kauti ‘rėkia’, gr. κωκύω ‘rėkiu’ ir t. t. (Trautmann 1923, 122; Pokorny 1959, 535t.; Fraenkel 1955–1965, 230; Sabaliauskas 1990, 89; Smoczyński 2007, 267t.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas