Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kulìs
Reikšmė:
krepšys
Straipsnelis:
žr. kulikas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246
Antraštė:
kulìs
Reikšmė:
Beutel, Sack, Hodensack
Straipsnelis:
Jei lie. kulìs, kulė̃ paskolinti iš br. kul’ ar le. kul ‘maišas ant žvejų tinklo’ (taip teigia Fraenkel LEW), tai per daug nekeičia dalyko esmės; jei slavų žodžiai perimti ne tiesiogiai iš lotynų (cūleus, culleus ‘odinis maišas’) (taip teisingai mano Vasmer REW I, 689), tuomet neatmestina galimybė, kad lie. žodžiai yra savi. Tokiu atveju juos reikėtų gretinti ne tik su culleus, bet ir su lo. cōleus ‘sėklidžių kapšelis’, toliau su gr. κολεός ‘makštis’ ir vokalizmo skirtumus aiškinti žodžio kilimu iš senojo europietiškojo substrato.
Šaltinis:
Pisani 1968, 20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas